Vår och sommarträning 2020

Ute på fotbollsplanen vid skolan
Måndagar 19.30
Onsdagar 18.00

Kostnad:
Medlemmar tränar för sin avgift.
Nya medlemmar betalar in 350 kr och får då träna under hela vår/sommar samt under höstterminen. Ungdomar tom åk 3 på gymnasiet 100kr.

Betalas in på: BG 5882-1018 märk med namn
Eller 50 kr per gång swishas till Tannåker Bolmsö Gymnastikförening

Höstterminen startar i gymnastiksalen måndag 31/8 Cirkelträning kl. 19.30 , onsdag 2/9 Puls kl. 18.00 och Pilates kl. 19.30 , fredag 4/9 Tabata kl. 17.30 och söndag 6/9 Mixgympa kl. 19.00