Tannåker Bolmsö gymnastikförenings årsmöte

Extra årsmöte söndag 26 april kl. 15.00 (ordinarie årsmöte skjuts upp till september pga. Corona).
Avslutning utomhus vid Sjöviken med promenad och fika.
För de medlemmar som inte kan komma finns förslaget på stadgarna efter mötet att ta del av på hemsidan synpunkter mejlas till styrelsen.
Det vi tar upp:
1. Nya stadgar
2. Nytt namn
3. Träningstider framöver
4. Walk of hope

Nuvarande stadgar är inte längre giltiga därför behöver vi nya. Föreningens juridiska namn är Tannåker gymnastikklubb, men sedan över 20 år används namnet Tannåker Bolmsö gymnastikförening därför behöver vi i samband med att de nya stadgarna tas även ett nytt namn.
Mejla synpunkter till ordförande: annika_fornander@hotmail.com

Varmt välkomna hälsar styrelsen!

Tannåker Bolmsö Gymnastikförening