Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
Verksamhetsberättelse 2012-2013


Verksamhetsberättelse
För Bolmsö sockenråd 2012- 2013

Rådets ledamöter:
Susanne Ingemarsson, ordförande
Gitte Östrup, kassör
Maria Granlund, sekreterare
Mattias Bjurka, ledamot
Anders Olsson, ledamot
Claes Gauffin, ledamot
Fredrik Björnkvist, ledamot
Till styrelsens förfogande som redaktör för sockenbladet Tage Larsen.

Möten:
Rådet har under året haft 5 styrelsesammanträden.

Aktiviteter:
Bolmsö Sockenblad har månatligt utgivits digitalt och som pappersutgåva.
Bolmsö hemsida har hållits väl uppdaterad.
Sökt stimulansbidrag från Ljungby kommun
Vi har deltagit på nätverksträffar med Ljungby Kommun.
Vi har arbetat med ett projekt inom ramen för Företagsamma Bolmenbygden, innebärande utrönande av möjligheten till byggnation. Arbetet fortskrider med att få ett grönt boende till bygden.
Claes G är med i en arbetsgrupp med vattenrådet för att utröna brunifieringen i sjön Bolmen.
Bevakar Bolmsö Skola, för att behålla den i vår landsbygd.
Vi arbetar med fiberhanteringen i Ljungby Kommun.
Telias kopparledningars framtid är under nedläggning, under vår bevakning.Bolmsö den 13 oktober 2013
Styrelsen genom Susanne Ingemarsson


 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion