Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
Verksamhetsberättelse 2013-2014


Verksamhetsberättelse
För Bolmsö sockenråd 2013- 2014

Rådets ledamöter:
Susanne Ingemarsson, ordförande
Gitte Östrup, kassör
Maria Granlund, sekreterare
Mattias Bjurka, ledamot
Anders Olsson, ledamot
Claes Gauffin, ledamot
Fredrik Björnkvist, ledamot
Till styrelsens förfogande som redaktör för sockenbladet Tage Larsen.

Möten:
Rådet har under året haft 7 styrelsesammanträden, varav 2 gemensamma med Tannåkers sockenråd.

Aktiviteter:
Bolmsö Sockenblad har månatligt utgivits digitalt och som pappersutgåva.
Bolmsö hemsida har hållits väl uppdaterad.
Sökt stimulansbidrag från Ljungby kommun.
Vi har arbetat med ett projekt inom ramen för Företagsamma Bolmenbygden, innebärande utrönande av möjligheten till byggnation. Arbetet fortskrider med att få ett grönt boende till bygden.
Claes är med i en arbetsgrupp med vattenrådet för att utröna brunifieringen i sjön Bolmen.
Bevakar Bolmsö Skola, för att behålla den i vår landsbygd. Sockenrådet har tillsammans med föräldraföreningen deltagit i skyddsrond på Bolmsö skola. Vi har etablerat ett gott samarbete med den nya rektorn och föräldraföreningen.
En fibergrupp har tillsatts för att få fiber till Bolmsö. Anders och Claes ingår i gruppen.


Bolmsö den 14 oktober 2014
Styrelsen genom Susanne Ingemarsson


 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion