Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
2014-11-10 Protokoll styrelsemöte


PROTOKOLL

Ärende: Styrelsemöte med Bolmsö Sockenråd

Plats och tid: Hos Susanne Ingemarsson, Bolmsö, den 10 november 2014

Närvarande: Susanne Ingemarsson, Claes Gauffin, Anders Olsson, Maria Granlund, Fredrik Björnkvist§1. Ordförande öppnade mötet.

§2. Bolmsö skola ? Anders, Susanne och Fredrik har varit med på möte med rektorn och föräldraföreningen. Även representanter från Tannåkers sockenråd fanns med på mötet. De fick ta del av skolinspektionens rapport. Där finns bland annat kritik mot att det saknas skolbibliotek. Detta måste lösas, och det är barn och utbildningsnämnden som ska ordna detta. (www.skolinspektionen.se Beslut Dnr 43-2014:1353)
Vi diskuterade även skicket på byggnaderna på Bolmsö skola och förskola. Förskolan är under ombyggnad. Skolan upprustning däremot skjuts på framtiden, även om behovet av renovering är stort både utvändigt och inne. Anders ska prata med Carina Bengtsson om detta.

§3. Grönt boende ? det skickas ett medborgarförslag att kommunen ska driva projektet fortsättningsvis. Grönt boende blir ett koncept där man ska satsa på bygder med affär och skola. Anders ska träffa Södra Ljunga sockenråd och Agunnaryds sockenråd för att prata om detta.

§4. Policy för sockenbladet ? vi behöver arbeta igenom vår policy tillsammans med Tannåker. Maria skriver ett förslag på ny policy.

§5. Sockenbladen ? dags att se över rundorna om antalet blad stämmer.

§6. Protokoll ska enligt beslut på årsmötet läggas upp på hemsidan. Maria ordnar detta.

§7. Vi ska börja ha öppna möten några gånger om året. Dessa hålls i rosa rummet i bygdegården. Vi annonserar i sockenbladet och så får man anmäla sig om man vill vara med. Vi bokar in datum för dessa på nästa möte.

§8. Vattenrådet har bokat in datum för möten. Claes deltar på detta.

§9. Susanne och Anders har deltagit på kommunens nätverksträff. Minnesanteckningar från detta möte har skickats ut via mail.

§10. Sockenbladets förstasida i december blir en julhälsning.

§11. Kassarapport ? 36300 kr har vi. Vi borde begära att få högre bidrag från kommunen. Det har legat på 4500 kr per år länge nu.

§12. Kommande möten.
? Nästa möte med Bolmsö Sockenråd måndag den 12 januari kl 19 hos Anders, Hov Drakebo.
? Gemensamt möte med Tannåkers sockenråd, onsdagen den 15 april kl 19 i Sjöviken, rosa rummet.

§13. Ordförande förklarade mötet avslutat.

___________________________ ___________________________
Sekreterare Maria Granlund Justerare
Ordförande Susanne Ingemarsson


 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion