Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
2015-01-12 Protokoll styrelsemöte


PROTOKOLL

Ärende: Styrelsemöte med Bolmsö Sockenråd

Plats och tid: Hos Anders Olsson, Hov, Bolmsö, den 12 januari 2015

Närvarande: Susanne Ingemarsson, Anders Olsson, Fredrik Björnkvist, Claes Gauffin, Maria Granlund§1. Ordförande öppnade mötet.

§2. Kassören gav oss kassarapporten. I kassan finns 34 000 kr, och jämfört med förra året ligger vi bra till.

§3. Sockenbladet ? ny lista till förstasidan:

Förstasidan i sockenbladet 2015 skrivs av:
Februari Anders (klar senast 15 januari)
Mars Fredrik (klar senast 15 februari)
April Susanne (klar senast 15 mars)
Maj Mattias (klar senast 15 april)
Juni Claes (klar senast 15 maj)
Juli Maria (klar senast 15 juni)
Augusti Susanne (klar senast 15 juli)
September Anders (klar senast 15 augusti)
Oktober Fredrik (klar senast 15 september)
November Mattias (klar senast 15 oktober)
December Claes (klar senast 15 november)

Det är viktigt att vi mailar ut förstasidan till alla i styrelsen i god tid innan manusstopp så att alla hinner läsa. Svara gärna även om allt är okej.

§4. Den 28 januari hålls ett informationsmöte om finansiering, på högskolecentrum i Ljungby. Susanne och Anders har anmält sig till detta.

§5. Uppföljning om Bolmsö skola. Anders förklarade hur läget är just nu. Kommunen håller på att kartlägga alla fastigheter genom ett nytt datasystem. Det är dessutom nytt folk i de olika nämnderna. Anders bevakar frågan.

§6. Företagarträff ? Vi ska bjuda in till detta. Fredrik fick i uppdrag att prata med Stig om hur vi ska lägga upp det. Återkommer med förslag på datum.

§7. Övriga frågor:
? Funderingar på hur vi ska få kommunen att höja bidraget till sockenråd. Vi bör få med oss fler sockenråd i detta, kanske skriva ett gemensamt medborgarförslag. Claes tar tag i detta.

§8. Kommande möten.
? Nästa möte med Bolmsö Sockenråd blir ett öppet möte tisdagen den 3 mars kl 18.00 i Rosa rummet, Bygdegården Sjöviken.
? Gemensamt möte med Tannåkers sockenråd, onsdagen den 15 april kl 19 i Rosa rummet, Bygdegården Sjöviken.

§9. Ordförande förklarade mötet avslutat.

___________________________ ___________________________
Sekreterare Maria Granlund Justerare
Ordförande Susanne Ingemarsson


 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion