Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
2015-03-03 Protokoll styrelsemöte


PROTOKOLL

Ärende: Öppet styrelsemöte med Bolmsö Sockenråd

Plats och tid: Rosa rummet, Bygdegården Sjöviken, Bolmsö, den 3 mars 2015

Närvarande: Susanne Ingemarsson, Anders Olsson, Maria Granlund, Mattias Bjurka och Fredrik Björnkvist


§1. Ordförande öppnade mötet.

§2. Genomgång av protokoll från föregående möte. Anders informerade om att han fortsätter jobba med frågan om Bolmsö skolas renovering.

§3. Föräldraföreningen är positiv till att träffa sockenrådet för ett möte om skolan. Vi tar upp detta på det gemensamma mötet med Tannåkers sockenråd så att även de kan vara med.

§4. Affären har fått erbjudande om hjälp via länsstyrelsen för någon form av bidrag till avlastning efter Lottes bortgång. Bolmsö och Tannåkers sockenråd gav tillsammans en krans till Lottes begravning.

§5. Planering inför gemensamt möte med Tannåkers sockenråd. På dagordningen: skolan, policy för sockenbladet. Anders ordnar fika.

§6. Övriga frågor:
? Telefonkatalogen ? det är dags att ta tag i detta. Fredrik skriver en förstasida till sockenbladet där vi återigen uppmanar alla att skicka in aktuella adress-, telefon- och mailuppgifter till oss. Vi annonserar även i sommar för att nå sommargäster, och sedan går vi tillsammans igenom alla uppgifter på ett möte efter sommaren. Utgivning blir till hösten.

§7. Kommande möten:
? Gemensamt möte med Tannåkers sockenråd, onsdagen den 15 april kl 19 i Rosa rummet, Bygdegården Sjöviken.

§8. Ordförande förklarade mötet avslutat.


___________________________ ___________________________
Sekreterare Maria Granlund Justerare
Ordförande Susanne Ingemarsson


 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion