Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
2015-05-20 Protokoll styrelsemöte


PROTOKOLL

Ärende: Styrelsemöte med Bolmsö Sockenråd

Plats och tid: Hos Susanne Ingemarsson, Bolmsö, den 20 maj 2015

Närvarande: Susanne Ingemarsson, Maria Granlund och Claes Gauffin


§1. Ordförande öppnade mötet.

§2. Kassarapport ? Vi har ca 36 000 i kassan, det ser bra ut.

§3. Stimulansbidrag ? Maria har skickat in alla ansökningshandlingar till kommunen.

§4. Fiberföreningen har haft ett informationsmöte i Sjöviken. I nästa sockenblad finns information om vad som togs upp på mötet.

§5. Nätverk för företagare ? vi måste ta tag i detta så snart som möjligt eftersom det finns med i vår verksamhetsplan. Senast september måste första nätverksmötet hållas, inbjudan till detta måste ut i sockenbladet. Fredrik får ta hjälp av Mattias eller Claes för att planera detta.

§6. Telefonkatalogen ? Maria skriver i sockenbladet att även sommargäster får skicka in uppgifter till telefonkatalogen. På mötet i augusti jobbar vi tillsammans med att gå igenom de uppgifter som kommit in. Viktigt att vi får den färdig för utgivning i höst.

§7. Övriga frågor:
? Kallelse till årsmötet ska sättas in i sockenbladets september- och oktobernummer (alltså skickas in senast 15 augusti).

§8. Kommande möten:
? Nästa möte med Bolmsö sockenråd blir den 18 augusti, kl 18.30, Rosa rummet.
? Årsmöte blir den 13 oktober, kl 19.00, Sjöviken

§9. Ordförande förklarade mötet avslutat.


___________________________ ___________________________
Sekreterare Maria Granlund Justerare
Ordförande Susanne Ingemarsson


 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion