Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
2015-08-18 Minnesanteckningar


MINNESANTECKNINGAR

Ärende: Arbetsmöten för sammanställning av Bolmsös telefonkatalog, med Bolmsö Sockenråd

Plats och tid: Den 18 augusti, 26 augusti och 16 september 2015 i Bolmsö bygdegård Sjöviken


Under tre tillfällen har Bolmsö sockenråd träffats för sammanställning av uppgifter till Bolmsös telefonkatalog. Förutom att arbeta med detta har följande ämnen diskuterats:

? Kassarapport: vi har 41122 kr i kassan. När tryckning av sockenbladet är betald kommer vi ha ca 38000 kr och detta är mer än förra året vid den här tiden.
? Valberedningen ska informeras om att Tage vill sluta som redaktör för sockenbladet så därför behöver vi en ny. Vi har dessutom en vakant plats i sockenrådet som behöver tillsättas.
? Sydvatten vill hålla ett informationsmöte angående vattenskyddsområde i sjön Bolmen. De fixar en annons som vi publicerar i sockenbladet för att bjuda in. Vi ordnar fika. Mötet blir den 24 november kl 18-20.
? Planering inför årsmötet den 13 oktober.
Maria Granlund
Sekreterare, Bolmsö sockenråd


 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion