Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
2015-10-12 Protokoll Styrelsemöte


PROTOKOLL

Ärende: Styrelsemöte med Bolmsö Sockenråd

Plats och tid: Rosa rummet, Sjöviken, Bolmsö, den 12 oktober 2015

Närvarande: Susanne Ingemarsson, Maria Granlund och Anders Olsson


§1. Ordförande öppnade mötet.

§2. Sockenbladet ? ny redaktör efter Tage kommer att vara Sara Karlsson från Tannåker. Efter årsmötet ska vi lägga om rundorna så att vår nya ledamot får en.

§3. Telefonkatalogen ? vi kommer att försöka distribuera katalogen digitalt i första hand. Folk får anmäla sig till en e-postlista och kan då få tre pdf-filer med olika sortering. De får också kontinuerligt uppdateringar skickade till sin e-postadress. De som inte har möjlighet att ta emot pdf-filer kan beställa ett tryckt exemplar för 20 kr. Information om detta sätts ut i sockenbladet och på hemsidan.

§4. Årsmötet hålls den 13 oktober kl 19 i Sjöviken. Vi träffas 18:15 för förberedelser.

§5. Vattenskyddsmötet den 24 november ? vi lägger ut info om detta på hemsidan.

§6. Bolmsö skolas fastighetsrond den 8 oktober ? Anders deltog på denna. Från förra årets protokoll fanns många punkter som ej åtgärdats. Det finns många brister både på skolan och förskolan men det verkar inte finnas några pengar. Beslutades att vi kallar till ett möte med föräldraföreningen och Tannåkers sockenråd.

§7. Övriga frågor:
? Grönt boende ? en ny översiktsplan är på gång till vilken Bolmsö och Agunnaryd kan bli remissinstans.

§8. Kommande möten:
? Årsmöte blir den 13 oktober, kl 19.00, Sjöviken
? Vattenskyddsmöte blir den 24 november, kl 18-20 i Sjöviken

§9. Ordförande förklarade mötet avslutat.


___________________________ ___________________________
Sekreterare Maria Granlund Justerare
Ordförande Susanne Ingemarsson


 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion