Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
Verksamhetsberättelse 2014-2015


Rådets ledamöter:
Susanne Ingemarsson, ordförande
Claes Gauffin, kassör
Maria Granlund, sekreterare
Mattias Bjurka, ledamot
Anders Olsson, ledamot
Fredrik Björnkvist, ledamot
(En vakant plats som ledamot)
Till styrelsens förfogande som redaktör för sockenbladet Tage Larsen.

Möten:
Rådet har under året haft 7 styrelsesammanträden, varav 2 gemensamma med Tannåkers sockenråd. Förutom detta har Bolmsö sockenråd haft tre möten där vi arbetat med att sammanställa Bolmsös telefonkatalog.

Aktiviteter:
Bolmsö Sockenblad har månatligt utgivits digitalt och som pappersutgåva.
Bolmsö hemsida har hållits väl uppdaterad.
Sökt stimulansbidrag från Ljungby kommun.
Vi har arbetat med ett projekt inom ramen för Företagsamma Bolmenbygden, innebärande utrönande av möjligheten till byggnation. Arbetet fortskrider med att få ett grönt boende till bygden.
Claes är med i en arbetsgrupp med vattenrådet för att utröna brunifieringen i sjön Bolmen.
Bevakar Bolmsö Skola, för att behålla den i vår landsbygd. Sockenrådet har tillsammans med föräldraföreningen deltagit i skyddsrond på Bolmsö skola. Vi har etablerat ett gott samarbete med rektorn och föräldraföreningen.
Planerar tillsammans med Sydvatten ett informationsmöte ang vattenskyddsområde i Bolmen.
Arbetar med sammanställning och utgivning av Bolmsös telefonkatalog.

Bolmsö den 13 oktober 2015
Styrelsen genom Susanne Ingemarsson


 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion