Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
Stadgar för Bolmsö sockenråd
STADGAR FÖR BOLMSÖ SOCKENRÅD,
IDEELL FÖRENING.

Antagna 20030330 på årsmöte i sockenrådet, Bolmsö.
Uppdaterade efter årsmötet 20151013

Sockenrådet skall verka för en positiv utveckling av Bolmsö.
Sockenrådet skall vara partipolitiskt och religiöst obundet.
Sockenrådet skall samarbeta med andra föreningar och privatpersoner i socknen.

Årlig sockenstämma skall hållas i oktober månad.
Kallelse till stämman sker genom affischering på anslagstavlor på Bolmsö och annonsering i sockenbladet så länge det består.

Alla vid stämman närvarande mantalsskrivna myndiga Bolmsöbor är röstberättigade. Dock skall även icke myndig persons åsikt låta höras.

Stämman utser 3-5 ledamöter i sockenrådet och väljer ledamöterna för en period av två år, med hälften varje år.

Stämman utser ordförande bland sockenrådets ledamöter.

Stämman utser bland sockenrådsledamöterna vem som har rätt att teckna sockenrådets firma samt bank.

Stämman utser valberedning och revisorer.

Sockenrådet sammanträder regelbundet och är beslutsmässigt när minst hälften av ledamöterna är närvarande dock skall alla vara kallade i god tid.

Verksamhetsåret skall omfatta 1 September till 31 augusti.

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut två gånger i följd på möte där alla röstberättigade har tillträde, varav det ena mötet skall vara den årliga stämman.


 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion