Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
Verksamhetsberättelse 2016-2017


Verksamhetsberättelse
Bolmsö sockenråd 2016-2017

Rådets ledamöter:
Susanne Ingemarsson, ordförande
Claes Gauffin, kassör
Britta Johansson, sekreterare
Mattias Bjurka, ledamot
Anders Olsson, ledamot
Fredrik Björnkvist, ledamot
Monica Johansson, ledamot
Lena Adolfsson, ledamot
Till styrelsens förfogande som redaktör för sockenbladet Sara Karlsson, Tannåker.

Möten:
Rådet har under året haft 8 styrelsemöten, varav 6 gemensamma med Tannåkers sockenråd angående Bolmsö skola, affären och macken. Förutom dessa möten genomfördes också en föreläsningskväll där alla kring Tannåker och Bolmsö var välkomna.

Aktiviteter:
• Bolmsö Sockenblad har månatligt utgivits digitalt och som pappersutgåva.
• Bolmsö hemsida har hållits uppdaterad.
• Sökt stimulansbidrag från Ljungby kommun.
• Har arbetat med ett projekt inom ramen för Företagsamma Bolmenbygden, innebärande utrönande av möjligheten till byggnation.
• Anordnat en inspirationskväll med föreläsning för föreningar och företagare i Bolmsö och Tannåker. Samarbete med Ljungby kommun, Leader Linné och Smålandidrotten.
• Stödjer Bolmsö Skola, för att behålla den i vår landsbygd. Bolmsö sockenråd har tillsammans med föräldraföreningen och Tannåkers sockenråd träffats för att diskutera Bolmsö skolas framtid. En arbetsgrupp har bildats för att jobba med skolans framtid.
• Bevakar affären i Tannåker. Har bildat arbetsgrupp att engagera sig i dess framtid.
• Vi har under året gett ut Bolmsös telefonkatalog både i tryckt och digital form, och arbetar löpande med att uppdatera denna.
• Stödjer olika landsbygdsprogram, såsom ”Hela Sverige ska leva, Kronoberg” och ”Leader Linné Småland”.
• Haft möten med Qstar angående tankstationen i Tannåker. Anordnat kampanjdag med billigare drivmedel och utdelning av reklamprylar.
• Ordnat en Förenings- och företagarmässa i Sjöviken bygdegård för att skapa nätverk och visa upp bygdens olika verksamheter.

Bolmsö den oktober 2017
Styrelsen genom Susanne Ingemarsson och Britta Johansson


 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion