Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
Verksamhetsplan 2018-2019Att fortsätta arbeta med vår vision ” Bolmsö – Tannåker till Tusen ” där vi ska verka för en bygd som utvecklas och där inflyttningen ökar. Vi ska aktivt arbeta för att få kommunen att vilja placera en serviceort i Tannåker innehållande en ny komplett skola F-6 med tillagningskök och idrottshall, förskola och fritids. På serviceorten bör även placeras trygghetsboende, hyresbostäder, affär med tillhörande tankstation och samlingslokal för hemsjukvården. Detta arbete gör vi tillsammans med Tannåker Sockenråd och Näringslivsgruppen Bolmens Östra strand.

Arbeta för att Bolmsö-Tannåker skall vara en attraktiv plats att verka och bo på och främja inflyttningen till bygden.

Att samarbeta med utvecklingsgrupper i kommunen och delta på Ljungby kommuns nätverksträffar. Att samverka med olika landsbygdsprogram.

Att samarbeta med Tannåkers sockenråd och främja samarbetet med olika föreningar som finns i Bolmsö och Tannåker.

Aktivt arbeta med att få kommunen att satsa på upprustning och underhåll av badplatser och vägar. Att få kommunen att planera för cykelvägar till och från Bolmsö och Tannåker. Bättre skyltning och marknadsföring av vår bygd.

Att utge Sockenbladet digitalt och i pappersutgåva varje månad.

Att hålla en uppdaterad hemsida, www.bolmso.se.

Sockenrådet ska arbeta för att främja bildande av nätverk för företagsamma.


 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion