Bolmsö Sockenråd 2022 – 2023

1.Att fortsätta arbeta med vår vision ” Bolmsö – Tannåker till Tusen ” där vi
ska verka för en bygd som utvecklas och där inflyttningen ökar. Vi ska aktivt
arbeta för att få kommunen att fortsätta satsa på utvecklingen av Bolmens Östra
strand. Satsningen ska innehålla en ny komplett skola F-6 med tillagningskök
och idrottshall, förskola och fritids. I området är det även lämpligt att placera
trygghetsboende, bostäder i olika former, affär med tillhörande tankstation och
samlingslokal för hemsjukvården. Detta arbete gör vi tillsammans med
Tannåkers sockenråd, Bolmsöskolans föräldraförening och Näringslivsgruppen
Bolmens Östra strand.

2.Att verka för att den befintliga skolans profilering, alternativa driftsformer,
samarbete med föräldraföreningen och inhämta information och inspiration från
hur andra kommuner gjort.

3.Arbeta för att Bolmsö -Tannåker skall vara en attraktiv plats att verka och bo
på och främja inflyttningen till bygden.

4.Att samverka med andra utvecklingsgrupper i kommunen.

5.Att uppmuntra och stödja ungdomsverksamheten i området.

6.Att fortsätta samarbetet med Tannåkers sockenråd och föreningar i området.

7.Fortsätta arbeta för att få kommunen/staten att satsa på upprustning och
underhåll av badplatser och vägar.

8.Bättre marknadsföring av vår bygd.

9.Att ge ut sockenbladet digitalt och i pappersutgåva regelbundet.

10.Hålla hemsidan, www.bolmso.se, uppdaterad