Kyrkan

Bolmsö kyrka

Bolmsö nuvarande kyrka är den tredje i ordningen. Exakt när den första kyrkan uppfördes på Bolmsö vet man inte, men man vet att den fanns här redan på 1200-talet. Dock har det inte fastställts var den var belägen. Den första kyrkan brändes ner av danskarna år 1567, alltså under det nordiska sjuårskriget. En ny romansk absidkyrka med tillhörande klockstapel uppfördes strax öster om där den nuvarande kyrkan står. Denna användes fram till 1800-talet då kyrkan hade blivit såväl för liten som i för dåligt skick att renovera. Istället uppfördes dagens kyrka vilken stod klar för ståtlig invigning år 1865.

Dagens kyrka är stor, ljus och vacker, byggd i sten och med mäktiga pelare som bär upp taket. Den är byggd i nyklassicistisk stil med halvrunt kor och torn och är ritad av C.G. Blom-Carlsson. Kyrkan används till såväl bröllop, dop och begravningar som till musikgudstjänster och högmässor. I kyrkan finns det två predikstolar varav den äldre är från år 1641 och fanns i den tidigare kyrkan. Det finns även en vacker dopfunt i trä med Bolmsövikingen Arngrim och hans tolv söner utsnidade. 

Som kuriosa kan nämnas att pelarna i kyrkan är svarvade på den närbelägna gården Brogård. Varje pelare består av fyra bjälkar, vilka skruvats ihop före svarvning. Svarvstolen drogs för hand av flera stycken starka män.  

I anslutning till kyrkan uppfördes år 1890 Bolmsö kyrkskola i vilken bygdens barn ända fram till år 1964 fick sin skolgång. Därefter renoverades byggnaden och gjordes om till församlingshem.

I anslutning till rivningen av den äldre kyrkan såldes år 1859 Bolmsö gamla brudkrona för 150 riksdaler. Kronan var tillverkad kring år 1700 och var gjord av bland annat förgyllt silver samt rött och blått glas. Försäljningen har i efterhand visat sig varit ett misstag då den numera anses mycket värdefull. Kronan förvaras idag på Statens historiska museum i Stockholm.

Bolmsö gamla brudkrona.