Sockenrådet

Bolmsö Sockenråd är en ideell förening som bildades år 1987. I nuläget består styrelsen av åtta ordinarie ledamöter. 

Ledamöterna väljs på två år i taget vid sockenstämman på hösten. Styrelsen har i dagsläget en bredd vad gäller såväl ålder och kön som yrke och intressen. Samtliga bor på eller har anknytning till ön. Föreningen är politiskt obunden och verkar för utveckling av Bolmsö samt i vissa frågor området kring Bolmens östra strand. 

Bolmsö Sockenråd har ett gott samarbete med Tannåkers Sockenråd och de två föreningarna håller regelbundet gemensamma möten.

Vår verksamhetsplan 2023

Här finns verksamhetsplanen för sockenrådet 2022-2023

Här finns verksamhetsplanen för sockenrådet 2023-2024

Frågor för sockenrådet

På gång just nu..

 • Bolmsö Sockenblad som ges ut varje månad i digital och tryckt form till de boende på Bolmsö.
 • Ansvarar för hemsidan www.bolmso.se och erbjuder alla Bolmsöbor en egen e-postadress enligt fornamn.efternamn@bolmso.se
 • Att samarbeta med övriga sockenråd och utvecklingsgrupper i kommunen samt delta på Ljungby kommuns nätverksträffar. Att stödja olika landsbygdsprogram, såsom ”Hela Sverige ska leva, Kronobergs län” och Leader.
 • För att de nyinflyttade på ön skall känna sig varmt välkomna, bjuder vi alltid in dem till något arrangemang som någon förening anordnar.
 • Bolmsö har en egen telefonkatalog som är lite speciell, den är uppbyggd på var Du bor och inte efter efternamn..
 • Vi värnar om vår skola som ligger vackert belägen mitt på ön.

Ett historiskt axplock i frågor där sockenrådet varit drivande

 • Varit pådrivande så att Ljungby kommun, våren 2022 breddade och iordningställde vägen ner till kommunala badplatsen vid Bolmsö färjelägret.
 • Vi var med och drev på att ett fibernät skulle byggas på ön. Bolmsö fiberförening var de som genomförde byggnationen så att ett stabilt och robust fibernät togs i drift 2016.
 • Byggt fyra parhus med trerumslägenheter och åtta fristående villor på Granholmsvägen. Dessa drevs som bostadsrätter fram till år 2012.
 • Bolmsö Sockenblad som ges ut varje månad i digital och tryckt form till de boende på Bolmsö.
 • Ansvarar för hemsidan www.bolmso.se och erbjuder alla Bolmsöbor en egen e-postadress enligt fornamn.efternamn@bolmso.se
 • Att samarbeta med övriga sockenråd och utvecklingsgrupper i kommunen samt delta på Ljungby kommuns nätverksträffar. Att stödja olika landsbygdsprogram, såsom ”Hela Sverige ska leva, Kronobergs län” och Leader.
 • För att de nyinflyttade på ön skall känna sig varmt välkomna, bjuder vi alltid in dem till något arrangemang som någon förening anordnar.
 • Bolmsö har en egen telefonkatalog som är lite speciell, den är uppbyggd på var Du bor och inte efter efternamn..
 • Vi har arbetat med ett projekt inom ”Företagsamma Bolmenbygden”, innebärande utrönande av möjligheten till byggnation. Arbetet fortskrider med att få ett grönt boende till bygden
 • Vi har arbetat med att få en mobiltäckning på Bolmsö så att flera nät har täckning. Flera olika nätoperatörer finns sedan 1996 etablerade på ön.
 • Genom ett samarbete med Tannåkers Sockenråd har vi fått en miljöstation placerad i Tannåker.
 • Vi arbetade intensivt med att påverka EON till att elsäkra ön. Efter stormarna Gudrun 2005 och Pär 2007 visades hur sårbart vårt elnät var. I februari 2007 lades en kabel ner i Bolmsösund (bredvid Bolmsöfärjan), detta har ökat leveranssäkerheten. Under våren 2008 drogs även en ny kabel vid bron. Samma år grävdes elnätet på Bolmsö ned.
 • Färjeförbindelsen Bolmsö – Sunnaryd, som vägverket driver, har vi försökt förbättra. Vi har varit med och förskönat hamnområdet, så folk kan sitta och fika medan de väntar på färjan.
 • Vi ansökte i många år om att få BOLMSÖ som postadress. Detta lyckades till slut och sedan 1 april, 2007 har vi postadressen 341 93 BOLMSÖ