Sockenrådet

Bolmsö Sockenråd är en ideell förening som bildades 1987 och består av sju ordinarie ledamöter.
De sju ledamöterna väljs på två år i taget vid sockenstämman på hösten. Dessa sju ledamöter väljs inte som representanter från det övriga föreningslivet på Bolmsö, även om flertalet är aktiva i andra föreningar.
Styrelsen har i dagsläget en stor bredd i både ålder, yrken och bor spritt på ön, detta gör att vi gör allt för att tillgodose öbornas önskemål.

Bolmsö Sockenråd har en hel del samarbete med Tannåkers Sockenråd.

Frågor för sockenrådet

Genomfört..

 • Vi har påverkat Ljungby Kommun till att bygga förskola och fritids i anslutning till skolan.
 • Bolmsöborna har själva tiggt material och byggt en busskur vid skolan för de elever som skall åka vidare till Åby och Ljungby.
 • Byggt fyra parhus med trerumslägenheter och åtta fristående villor. Totalt 16 lägenheter som drevs som bostadsrätter fram till år 2012.
 • Vi har arbetat med att få en mobiltäckning på Bolmsö så att alla kan utnyttja sina mobiltelefoner. Tre olika nätoperatörerna finns sedan 1996 etablerade på ön.
 • Genom ett samarbete med Tannåkers Sockenråd har vi fått en miljöstation placerad i Tannåker.
 • Vi har tillsammans med Tannåkers sockenråd i flera år jobbat med att Bolmsö och Tannåker ska få bredband. Till slut bestämde sig Ljungby kommun för bredband via telefonledningen, dvs. ADSL. Från december 2006 har hela Bolmsö bredband upp till 8 Mbit/sek.
 • Vi har under många år ansökt om att få BOLMSÖ som postadress. Detta lyckades till slut och sedan 1 april, 2007 har vi postadressen 341 93 BOLMSÖ
 • Vi har arbetat intensivt med att påverka EON till att elsäkra ön. Stormarna Gudrun 2005 och Pär 2007 har visat hur sårbart vårt elnät är. I februari 2007 lades en kabel över Bolmsösund (bredvid Bolmsöfärjan), vilket förhoppningsvis kommer att öka leveranssäkerheten. Under våren 2008 drogs även en ny kabel vid bron. Resten av elnätet på Bolmsö har under 2008 grävts ned.
 • Färjeförbindelsen Bolmsö – Sunnaryd, som vägverket driver, har vi försökt förbättra. Vi har förskönat hamnområdet så folk kan sitta och fika medan de väntar på färjan. Sommaren 1999 slog färjan rekord, då åkte 7888 fordon över. Det är kostnadsfritt att åka med färjan.
 • Vi har arbetat med att få fram medel till breddning av Bakarebovägen som är en hårt trafikerad väg med bl.a. skolbusstrafik..

På gång just nu..

 • Bolmsö Sockenblad som ges ut varje månad i digital och tryckt form till de boende på Bolmsö.
 • Ansvarar för hemsidan www.bolmso.se och erbjuder alla Bolmsöbor en egen e-postadress enligt fornamn.efternamn@bolmso.se
 • Att samarbeta med övriga sockenråd och utvecklingsgrupper i kommunen samt delta på Ljungby kommuns nätverksträffar. Att stödja olika landsbygdsprogram, såsom “Hela Sverige ska leva, Kronobergs län” och Leader.
 • För att de nyinflyttade på ön skall känna sig varmt välkomna, bjuder vi alltid in dem till något arrangemang som någon förening anordnar.
 • Bolmsö har en egen telefonkatalog som är lite speciell, den är uppbyggd på var Du bor och inte efter efternamn..
 • Vi värnar om vår skola som ligger vackert belägen mitt på ön.
 • Vi har arbetat med ett projekt inom “Företagsamma Bolmenbygden”, innebärande utrönande av möjligheten till byggnation. Arbetet fortskrider med att få ett grönt boende till bygden.
 • Vi har tagit initiativ till utbyggnad av fibernätverk på Bolmsö.