Föreningar på Bolmsö

Adolf Svenssons stiftelse & Hagströms fond

Stiftelserna driver museiverksamhet i Perstorpsgården. Stiftelserna har också ansvar för den skog som ärvts.


Bolmenbygdens Kulturförening

Kulturförening med uppgift att verka för kulturproduktion, teater, musik, dans mm, i Bolmenbygden.
Föreningen vänder sig till alla, gammal som ung, med anknytning till bygden.


Bolmens Fiskevårdsområdesförening

Bolmens FVOF är en förening för fiskerättsägare i sjön Bolmen. Fiskerättsägare är ägare till fastighet som har rättighet till fiske i sjön. Vi samordnar fiske och fiskevård på ägarnas uppdrag i sjön Bolmen. Genom att sälja fiskekort ger vi även möjlighet för de som vill fiska i Bolmen och saknar fiskerätt att köpa den rätten under en period


Bolmens ungdomsråd

Bolmens ungdomsråd startades av ett antal ungdomar i området. Syftet med gruppen är att skapa gemensamhet för unga genom diverse aktiviteter. Gruppen riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-23 boendes i området kring sjön Bolmen.


Bolmsöskolans Föräldraförening

Bolmsö skola och förskola har en gemensam föräldraförening med syfte att fördjupa samarbetet mellan hem och skola samt förstärka föräldrarnas inflytande över sina barns vardag.


Bolmsö bygdegårdsförening

Bolmsö bygdegård är en modern bygdegård med utrustning som lämpar sig för alla typer av sammankomster. Bygdegårdsföreningen är en religiöst och politiskt obunden förening med syfte att tillhandahålla en lokal i bygden och utgöra en träffpunkt för bygdens befolkning.


Bolmsö fiber

Ett robust och stabilt fibernät finns sedan 13 december 2016 på hela ön. För att läsa mer om ”Fibernät på Bolmsö”, besök www.bolmso.se/fiber


Bolmsö församlingsråd

Bolmsö församlingsråd styr församlingens arbete, planerar tillsammans med pastoratet gudstjänster och anordnar bland annat aktiviteter för daglediga samt musikgudstjänster och liknande. Samarbetar med Tannåkers församlingsråd.


Bolmsö hembygdsförening

Hembygdsföreningen har bevarat dokumentation och historia om Bolmsö samt förvaltar hembygdsparken vid Bolmsö färjeläge. Sedan slutet på 1950-talet anordnar hembygdsföreningen ett välbesökt midsommarfirande med bl.a. chokladhjul, pilkastning, ringdans och lekar.


Bolmsö-Tannåker rödakorskrets

Bolmsö-Tannåker rödakorskrets arbetar med hjälparbete av olika slag och har bland annat samlat in pengar till Världens barn, Ukraina och sommarkollo för barn i Ljungby kommun genom att anordna auktioner och olika insamlingar.


Bolmsö Skytteförening

Skytteföreningen har hundraåriga anor med verksamhet för barn och ungdomar i Bolmsö-Tannåker. Luftgevärsskytte bedrivs i moderna lokaler i Bolmsö bygdegård. Under årens lopp har många ungdomar varit framgångsrika vid tävlingar i luftgevärsskytte.


Bolmsö sockenråd

Sockenråd för Bolmsö. Samverkar med Tannåkers sockenråd i många frågor som rör bygden. Sockenrådet driver denna hemsida och ger ut Bolmsö sockenblad med aktuell information.


Norra Bolmens Missionsförsamling

Norra Bolmens Missionsförsamling bildades genom att Jonsboda och Dannäs missionsförsamlingar slogs ihop. Bedriver gudstjänster samt scoutverksamhet.


Scouterna, Equmenia Jonsboda

Scouterna i Jonsboda låter dig upptäcka nya sätt att lösa problem, uppleva äventyr i naturen och ha kul samtidigt.


Tannåker-Bolmsö Gymnastikförening

Gymnastikföreningen erbjuder flera olika typer av träningsmöjligheter. Tannåker-Bolmsö gymnastikförening erbjuder idag en bred idrottsverksamhet med fem olika träningspass för ungdomar och vuxna, fotbollsträning för barn samt olika promenader på olika platser på Bolmsö och i Tannåker.


Tannåkers församlingsråd

Tannåkers församlingsråd styr Tannåker församlings arbete, planerar tillsammans med pastoratet gudstjänster och anordnar bland annat aktiviteter för daglediga samt musikgudstjänster och liknande. Samarbetar med Bolmsö församlingsråd.


Tannåkers hembygdsförening

Ansvarar och vårdar byggnader i hembygdsparken i Tannåker. Hembygdsföreningen har kartlagt torp och backstugor i Tannåkers socken.


Tannåkers Pingst

Tannåkers Filadelfiaförsamling grundades 1914 och kapellet som är i drift invigdes i juli 1932. Den över hundra år gamla församlingen är fortfarande aktiv och heter numera Tannåker Pingst.


Tannåkers sockenråd

Sockenråd för Tannåkersbygden. Samverkar med Bolmsö sockenråd i många frågor. Sockenrådet ger ut Tannåker sockenblad.


Tannåkers tennisklubb

Tannåker tennis ansvarar för den tennisbana som finns i närheten av kyrkan i Tannåker.