Sockenbladet

Sedan juli 1988 ger sockenrådet ut ett sockenblad en gång i månaden, där står vad de olika föreningarna har för möten, vilka arrangemang som kommer att anordnas och information från kommunen, sockenrådet och enskilda personer. Under 2013 gavs det 300:e numret ut.

Vill Du skicka in något till sockenbladet, det kan vara en berättelse, en påminnelse om ett möte eller kanske något Du vill köpa eller sälja så går det bra att lämna manuset i brevlåda i Bollsta, märkt sockenblad. Det går också bra att e-posta till manus@bolmso.se.
Manusstopp är varje månad den 15:e kl 12.00.

Sockenbladet har en vinterupplaga på ca 350 exemplar och på sommaren utökas den till ca 500 exemplar, ökningen beror på att alla sommarstugeägare får tidningen i juli.
Distributionen av tidningen görs helt ideellt av sockenrådets ledamöter.

För att kunna trycka och ge ut sockenbladet är vi beroende av ekonomiska bidrag. Så länge som det är möjligt vill vi kunna fortsätta dela ut bladet kostnadsfritt till alla boende på Bolmsö. Därför vädjar vi nu till Er läsare att ge en frivillig prenumerationsavgift på 100 kr/år för att få bladet hem i Er brevlåda varje månad. Vårt bankgironummer är 5850-5959. Vi har även Swish och numret att betala till är 123 240 81 77

Vill Ni att vi skickar Er ett ex så sänd ett frankerat och adresserat C5 kuvert till någon i sockenrådet så fixar vi distributionen. Ni som istället vill ha bladet i elektronisk form kan ladda hem det gratis här. Vill ni ha bladet skickat till Er e-post varje månad, maila till webmaster@bolmso.se