Bolmsö Sockenblad

Alltsedan juli 1988 ger Sockenrådet ut sockenbladet 11 ggr per år där kommande arrangemang och föreningsmöten annonseras. I bladet skrivs även information från Sockenrådet, kommunen, företag och enskilda personer. Under år 2022 gavs det 400:e numret ut.

Sockenbladet har en upplaga på ca 180 exemplar och till juli-augusti numret utökas den till ca 230 exemplar, ökningen beror på att sommartid är det fler som bor på ön.

Distributionen av bladet görs helt ideellt av Sockenrådets ledamöter.

Vill du skicka in något till sockenbladet, en berättelse, påminnelse om ett möte eller något du vill köpa eller sälja mm. så skickar du manuset till manus@bolmso.se.

Manusstopp är varje månad den 15:e kl 12.00.

För att kunna fortsätta trycka och ge ut sockenbladet är vi i behov av ekonomiska bidrag. Vi vill gärna kunna fortsätta dela ut bladet kostnadsfritt till alla boende på Bolmsö. Vi tar tacksamt emot en frivillig prenumerationsavgift på 100 kr/år från dig som läsare, för att du får hem bladet till din brevlåda. Märk tydligt din betalning med prenumeration och namn. Din brevlåda behöver också märkas upp med sockenbladets dekal. Denna dekal får du enklast genom att kontakta någon i styrelsen.

Betalning görs enkelt till:

Sockenrådets bankgironummer är 5850-5959.

Swish numret är 123 240 81 77.

Ni som istället vill läsa bladet i elektronisk form kan gratis ladda hem det här.

Vill du ha bladet skickat till din e-post varje månad, meddela det genom att maila till webmaster@bolmso.se